Corporate Matters er et
strategisk kommunikationsbureau

Vi sælger vores erfaring til ejere, ledere og bestyrelser i virksomheder og private og offentlige organisationer. Vi møder vores kunder der, hvor de er i deres udfordringer – altid med et højt professionelt engagement.

Services

Vi sælger erfaring – og rådgiver med forretningsforståelse

Læs mere

Ledelses-
kommunikation

Ledelsens gennemslagskraft afhænger af evnen og viljen til at kommunikere og oversætte strategien. Den evne kommer ikke nødvendigvis af sig selv.

Med udgangspunkt i den aktuelle situation, er vores rådgivning af ledelsen altid personlig og fortrolig.

Medie- og budskabstræning er et af de redskaber, vi benytter os af, når vi skal styrke lederen i at kommunikere både internt i organisationen og i forhold til interessenter og medier.

Læs mere

Issues
Management

De fleste virksomheder er bedre rustet efter deres første negative sag i pressen, men hvorfor vente med at forberede sig? Ofte arbejdes der først systematisk med Issues Management efter en dårlig sag, men vores erfaring viser, at de fleste kriser kan undgås ved på forhånd at styrke virksomhedens beredskab og dermed optimere krisehåndteringen.

I tæt samarbejde med organisationen udvikler vi det beredskab, der passer lige præcis til jer med fokus på jeres særlige issues.

Læs mere

Finansiel
kommunikation
(IPO og M&A)

Investeringsbeslutninger bygger på tillid.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i at skabe, bevare eller udbygge den tillid, investormiljøet og långivere har til et selskab. Som ekstern sparringspartner på børsnoteringer (IPO) og virksomhedshandler (M&A), er det vores fornemste opgave at forbedre og udvikle selskabets investment case, ved at udfordre ledelsen før mødet med pressen og investorerne - så de rigtige budskaber står tilbage.

Læs mere

Krise-
kommunikation

Alle virksomheder og organisationer vil opleve kriser.

Dét der skiller vinderne fra taberne er, hvordan krisen håndteres, og ikke mindst hvordan man kommer videre. Corporate Matters har second-to-none erfaring med krisekommunikation. Vi styrker ledelsen til at stå distancen og træffe de rigtige valg midt i en intensiv mediestorm.

Vi er til rådighed 24 timer i døgnet, og stiller op med det samme.

Læs mere

Medie- og
budskabstræning

Alle ledere har brug for træning og øvelse for at kunne inspirere og motivere, når strategien skal ud over rampen eller når virksomheden står overfor en særlig begivenhed. Under pres er det særlig vigtigt at være velforberedt. 
Vi stiller op med kort varsel, og skræddersyr et effektivt forløb, som passer til jeres specifikke udfordring.

Læs mere

Interessent-
analyser

Grundlæggende forandringer og udvikling kræver et oplyst beslutningsgrundlag. 
Vi har stor erfaring i at udføre fokusgruppe undersøgelser og interessentanalyser; redskaber, som danner grundlag for klare strategiske anbefalinger.

Med vores forretningsstrategiske tilgang, sikrer vi, at analysen bliver et effektivt redskab til gennemførelsen af jeres forandring.

Læs mere

Medierelationer og
styrkelse af omdømmet

Virksomheders omdømme skal plejes og holdes ved lige. Det kræver bl.a. gode relationer til medierne, og at kontakten til journalisterne etableres og vedligeholdes.

Før beslutningen om, hvilke medierelationer, der skal prioriteres, analyserer vi situationen sammen med jer og giver vores strategiske anbefaling. Og det er på den platform, vi arbejder videre med de gode forbindelser.

Læs mere

Public
Affairs

Den virksomhed eller organisation, der er på forkant, får et forspring i forhold til konkurrenterne. Men det kræver, at virksomhedens dagsorden trænger igennem til beslutningstagerene. Og at sagen kommunikeres effektivt.

Vi har den nødvendige indsigt og erfaring til at tilrettelægge en effektiv Public Affairs-proces, der typisk involverer politikere, embedsværk, interesseorganisationer og medierne.

Læs mere

Film, video og
kampagner

Film og video er de stærkeste medier, man kan vælge. Fordi bevægelse skaber følelser. Særligt på sociale medier efterlader de et stort indtryk - og kan deles igen og igen.  Men det kræver fokus, præcision og øvelse at anvende dem strategisk.

Vi træner jer i at levere budskaberne knivskarpt, så de huskes og I får opmærksomhed. 
Og vi bruger de levende billeder til at vise alt fra mennesker, relationer og kultur til resultater og skarpe facts.

Showroom

Eksempler på vores rådgivning

Læs mere

Når et stort nordisk selskab
skal børsnoteres (IPO)

Nordens førende udbyder af digitale betalingstjenester skulle børsnoteres.

Under stor mediebevågenhed af børsnoteringen rådgav vi selskabet om den danske mediestrategi.

En vigtig del af opgaven var løbende issues management samt sikring af kvalitet og disciplin i kommunikationen under den flere måneder lange proces, herunder at klæde ledelsen på til de svære spørgsmål gennem budskabstræning og kriseberedskaber.

I samarbejde med IPO-teamet udarbejdede vi desuden retailbrochuren, som resulterede i et rekordstort antal private investorer.

 

 

Læs mere

Når virksomhedens
licence-to-operate
er truet

Et stort infrastrukturprojekt i København var i kraftig politisk modvind, da hovedentreprenøren ikke kunne garantere for løn- og arbejdsforhold ved underleverandørerne. Virksomhedens licence-to-operate var truet.

Vi udarbejdede en strategiske kommunikationsindsats, hvor de faktuelle forhold blev offentliggjort sammen med initiativer, som skulle sikre, at forholdene blev bragt i orden.

Indsatsen gav en pause i mediedækningen, så ledelsen opnåede arbejdsro.

Læs mere

Når der er kritik af en
virksomhedsfusion

Under stor og meget kritisk mediebevågenhed fusionerede to toneangivende selskaber i dansk erhvervsliv.

Vi medietrænede topledelsen, og krisestyrede kommunikationen, så virksomheden hurtigt kom ud af mediestormen. Herefter lagde vi en fremadrettet kommunikationsstrategi for det kommende år, så det fortsættende selskab kom hurtigt ud af mediepresset og kunne fokusere på forretningen i stedet.

 

Læs mere

Når en amerikansk
kapitalfond investerer i
dansk infrastruktur

En ledende amerikansk kapitalfond foretog en af de hidtil største investeringer i vedvarende energi og blev minoritetsejer i et stort dansk energiselskab.

Investeringen var politisk kontroversiel, så vi optimerede kommunikationen til de forskellige stakeholdere og udarbejdede bl.a. interessentanalyser, der var med til at underbygge kundens kommunikationsstrategi.

Læs mere

Når en kommune
er under pres
i medierne

En kommune blev voldsomt eksponeret i pressen på grund af flere hændelser på det sociale område, som havde bragt menneskeliv i fare. Kommunen var lagt ned af den overvældende kritiske pressedækning.

Gennem medietræning og et effektivt presseberedskab, sikrede vi kommunen arbejdsro til at tage sig af selve sagen.

Efter stormen havde raset af, gennemførte vi en interessentanalyse og udarbejdede en ny kommunikationsstrategi.

Kommunen er i dag kommet styrket ud af krisen i såvel organisering, handleevne og kommunikation.

Læs mere

Når bestyrelsen
skal fyre en CEO

Et børsnoteret selskab må under stor mediebevågenhed afskedige den administrerende direktør, da han havde løjet om sine kvalifikationer.

I samarbejde med bestyrelsesformanden udarbejdede vi en kommunikationsplan, som sikrede, at virksomhedens stakeholdere på tværs af flere tidszoner, sprog og markeder, blev informeret synkront om afskedigelsen.

Ved at trykprøve bestyrelsens budskaber og herefter få kommunikeret klart omkring rationalet bag afskedigelsen, sikrede vi, at skaden på virksomhedens renommé blev begrænset.

Læs mere

Når en kriseramt
virksomhed skal sælges

I kølvandet på den finansielle krise skulle en større virksomhed sælges.

Virksomheden var grundlæggende sund, men det var gældsætningen ikke, så den samlede virksomhed fremstod svag.

I samarbejde med bestyrelsesformanden og virksomhedens ledelse udarbejdede vi en kommunikationsstrategi, der gradvist ændrede fortællingen om virksomheden, og sikrede større interesse blandt potentielle købere.

Læs mere

Når beboerdemokratiet
i et almennyttigt
boligselskab er truet

Et større alment boligselskab stod med kritiske flerkulturelle udfordringer i flere afdelinger og et massivt mediepres.

Efter få uger fik vi kommunikationen tilrettelagt i organisationen og gennemførte efterfølgende en ny kommunikationsstrategi med bedre sammenhæng mellem handling og tale.

Den nye strategi gav arbejdsro i organisationen, et stærkere eksternt omdømme og større strategisk handleevne.

Læs mere

Når den nye CEO skal
have gennemslagskraft

Et planlagt CEO-skifte stod for døren i en større offentlig organisation, men der var ikke tænkt så meget i at kommunikere lederskiftet, da det havde været længe undervejs og også var sivet ud, hvem der skulle bære stafetten videre.

Da behovet for en mere proaktiv kommunikationsstrategi blev erkendt, stod vi for kommunikationsplanen og video- og budskabstræning af den nye CEO, som allerede efter få trænings-sessions blev betydeligt styrket i sin gennemslagskraft. Så der kom pondus bag ordene - og ikke mindst skiftet.

Læs mere

Når 20 procent
af medarbejderne
skal afskediges

I en større dansk virksomhed skulle medarbejderstaben reduceres med 20 procent. I tæt samarbejde med virksomhedens HR-afdeling og jurister, tilrettelagde vi kommunikationen, så personalet fik de svar, de behøvede, og de afskedigede medarbejdere kom bedst muligt videre.

Undervejs i processen trænede vi lederne i budskaber og teknikker i linjekommunikation; en stærkt medvirkende faktor til en hurtig genskabelse af den nødvendige forståelse, klarhed og engagement i virksomheden.

Læs mere

Når en privat
virksomhed skal
levere offentlige
velfærdsydelser (OPP)

En større privat udbyder af sociale services til danske kommuner bød ind på flere og større opgaver gennem nye finansieringskilder. Det er Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), når det er bedst, men gav kommunikationsudfordringer i forhold til medieomtale.

Vi rådgav den private udbyder om forandringskommunikation, budskabstrænede ledelsen og udviklede et kriseberedskab.

Resultatet af rådgivningen var større konsistens i kommunikationen og øget parathed i organisationen til at gennemføre forandringen.

Læs mere

Når en anti-korruptions
kampagne skal rulles ud

En dansk virksomhed - med ansatte i mange verdensdele - ønskede at gennemføre en intern kampagne, for at sikre sig bedst muligt mod korruption. Kampagnen skulle nå op mod 30.000 ansatte.

Vi planlagde og rullede kampagnen ud i tæt samarbejde med virksomheden. Efterfølgende viste en undersøgelse, at 93 procent af medarbejderne havde modtaget og forstået budskaberne, så virksomheden havde et godt udgangspunkt at arbejde videre ud fra.

 

Kontakt

Corporate Matters ApS
Bredgade 30
DK-1260 København K
Danmark

mail@corpmatters.dk
Tlf. +45 53 72 72 83

CVR: 37092665

Parkering (75 m.):
Jeudan Parkering,
Dronningens Tværgade 4,
1303 København K.
Metrostationer: 
Marmorkirken (M3 & M4): 350 m.
Kongens Nytorv (M1 & M2): 600 m.