Når beboerdemokratiet i et almennyttigt boligselskab er truet

Et større alment boligselskab stod med kritiske flerkulturelle udfordringer i flere afdelinger og et massivt mediepres.

Efter få uger fik vi kommunikationen tilrettelagt i organisationen og gennemførte efterfølgende en ny kommunikationsstrategi med bedre sammenhæng mellem handling og tale.

Den nye strategi gav arbejdsro i organisationen, et stærkere eksternt omdømme og større strategisk handleevne.