Når en kommune er under pres i medierne

En kommune blev voldsomt eksponeret i pressen på grund af flere hændelser på det sociale område, som havde bragt menneskeliv i fare. Kommunen var lagt ned af den overvældende kritiske pressedækning.

Gennem medietræning og et effektivt presseberedskab, sikrede vi kommunen arbejdsro til at tage sig af selve sagen.

Efter stormen havde raset af, gennemførte vi en interessentanalyse og udarbejdede en ny kommunikationsstrategi.

Kommunen er i dag kommet styrket ud af krisen i såvel organisering, handleevne og kommunikation.