Når 20 procent af medarbejderne skal afskediges

I en større dansk virksomhed skulle medarbejderstaben reduceres med 20 procent. I tæt samarbejde med virksomhedens HR-afdeling og jurister, tilrettelagde vi kommunikationen, så personalet fik de svar, de behøvede, og de afskedigede medarbejdere kom bedst muligt videre.

Undervejs i processen trænede vi lederne i budskaber og teknikker i linjekommunikation; en stærkt medvirkende faktor til en hurtig genskabelse af den nødvendige forståelse, klarhed og engagement i virksomheden.