Issues Management

De fleste virksomheder er bedre rustet efter deres første negative sag i pressen, men hvorfor vente med at forberede sig? Ofte arbejdes der først systematisk med Issues Management efter en dårlig sag, men vores erfaring viser, at de fleste kriser kan undgås ved på forhånd at styrke virksomhedens beredskab og dermed optimere krisehåndteringen.

I tæt samarbejde med organisationen udvikler vi det beredskab, der passer lige præcis til jer med fokus på jeres særlige issues.